Risk Management & Legal

De afdeling Risk Management & Legal is een nieuwe afdeling waarin Risk Management, Legal en IT-security zijn samengevoegd om gezamenlijk de onafhankelijke toetsing van- en rapportage over de interne processen en procedures te waarborgen. De afdeling bestaat uit vier juristen, drie (business) controllers en één IT-security officer. De werkzaamheden van de afdeling zullen tevens in overleg met de onafhankelijk, extern accountant worden afgestemd. Om het interne toezicht te borgen rapporteert de afdeling periodiek aan de Audit Commissie.